Условия за връщане
Условия за връщане и рекламация

I. Условия за връщане
Клиентите на E-магазин Vivasan.BG имат право на отказ от договора от разстояние, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да се дължи обезщетение или неустойка и без да се посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на продуктите, независимо дали са физически, или юридически лица. За да упражни правото си на отказ от договора за продажба от разстояние е необходимо клиентът да попълни „Формуляр за връщане, рекламации, и замяна“ и да го изпрати на Vivasan.BG по избран от него начин:  
 • 1. С куриерска фирма по избор, с изключение на Български пощи на адрес:
  ВИВАСАН БГ ООД
  България
  гр.София-1612, ул. Ами Буе 72, ет.1, оф.8.
 • 2. На имейл: info@vivasan.bg
Формулярът за връщане, рекламации, и замяна трябва да е получен от Vivasan.BG в писмен или електронен вид в посочения по-горе срок. Клиентът получава информиращ имейл (потвърждение) за приемане на отказа и реда за връщане на продуктите, както и за срокa и начина за възстановяване на получените суми.
Върнатите продукти трябва да отговорят на следните задължителни условия:
 • Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).
 • Да не са употребявани и/или повредени от клиента.
 • Да са придружени с всички съпътстващи доставката документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.
 • На връщане не подлежат продуктите от следните категории: Хранителни добавки; Козметика; Здравословно хранене и Етерични масла. Тези продукти са свързани със здравето и/или личната хигиена на потребителите и съгласно чл.57 от ЗЗП могат да се връщат, само ако не са използвани и са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана.
 • Срокът за връщане на продуктите е 14 дни от датата на получаването на имейл (потвърждение) от Vivasan.BG за приемане на отказа.
Всички върнати продукти към Vivasan.BG трябва да бъдат обезопасени от повреждане по време на транспорта и изпратени на адрес:
ВИВАСАН БГ ООД
България
гр.София-1612, ул. Ами Буе 72, ет.1, оф.8.
 • Връщането на пратки към Vivasan.BG може да се направи с куриерска фирма по избор на клиента, с изключение на Български пощи. Пратки изпратени към Vivasan.BG с Български пощи не се приемат.
 • Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер.
 • Пратки с върнати продукти, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, се връщат на клиента за негова сметка. Клиентът поема риска от случайно погиване или повреждане на стоката по време на транспорта.
Възстановяване на стойността на върнатите продукти:
Ако върнатите продукти отговарят на условията за връщане, платената сума за покупката се възстановява по метода, използван за плащането й към Vivasan.BG. При плащания в брой възстановяването на сумата става по посочена от клиента банкова сметка. Ако поръчката е заплатена с карта онлайн(VPOS), съответната сума се възстановява по същата карта. Срокът за възстановяване на дължимите суми е 14 дни считано от датата на която е Vivasan.BG е получил върнатите от клиента продукти.
 • Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.
 • Преките разходи за връщането на стоката – транспортни и банкови такси са за сметка на клиента.
II. Замяна за друг продукт
Клиентите на E-магазин Vivasan.BG имат право на замяна на поръчани/доставени продукти с други без да се дължи обезщетение или неустойка и без да се посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на продуктите, независимо дали са физически, или юридически лица.
Замяната се заявява чрез подаване на „Формуляр за връщане, рекламации, и замяна“ по реда за връщане на продукти, като в него трябва да отбележат както детайлите на връщаните продукти, така и желаните нови продукти. Формулярът за връщане, рекламации, и замяна трябва да е получен от Vivasan.BG в писмен или електронен вид в посочения по-горе срок.
Клиентът получава информиращ имейл (потвърждение) за приемане на замяната, за реда за връщане на продуктите, реда за изпращане на новите продукти, както и за начина на извършване на приспадането на платената сума по първоначалната поръчка.
Когато клиент заменя едни продукти с други и новите продукти са по-скъпи от тези, които връща, Vivasan.bg приспада първоначално заплатената от клиента сума и информира клиента за размера на крайното доплащане. В случай на замяна на продукти с други, които са по-евтини от тези, които връща, Vivasan.bg прихваща стойността на новите продукти от първоначално заплатената от клиента сума и възстановява надплатена сума.

Връщането на продуктите и възстановяване на надплатените суми се извършва по реда на Раздел I: Условия за връщане.
Продукти, които не отговарят на условията за връщане не се заменят.

МОЛЯ, НЕ ПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА ПРЕЗ САЙТА!
Всички въпроси, свързани със замяната и стойностите на продуктите, се уточняват чрез имейл или на телефон: info@vivasan.bg, 0879 170 898.
Ако не бъдат спазени описаните условия, замяната няма да може да бъде извършена!
III. Рекламации
Клиентите на E-магазин Vivasan.BG имат право на рекламация всички видими и/или скрити дефекти на закупените продукти.
Рекламации за видими дефекти, които са съществували в момента на доставката се предявява чрез попълване на „Формуляр за връщане, рекламации, и замяна“ в присъствието на куриера и изпращането му по реда за връщане на продукти.
Рекламации за видими дефекти се считат за основателни в следните случаи:
 • Продукти с дефекти. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на продукта в E-магазина
 • Продукти с нарушен търговски вид или изтекъл срок на годност
 • При различие между доставените и поръчаните продукти
 • При дефекти от неправилно транспортиране на стоката
Рекламация за скрити дефекти, които не са съществували и/или клиента не е могъл да установи в момента на доставката се предявява за неупотребими продукти (уреди, апарати, устройства, машини и др.) чрез подаване на „Формуляр за връщане, рекламации, и замяна“ по реда за връщане на продукти. Рекламацията за срити дефекти покрива всички случаи на производствени дефекти, неработещи и/или повредени продукти в гаранционния срок, даден от производителя.
Не се уважават рекламации на продукти, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, били са ползвани по нецелесъобразен начин, били са ремонтирани от клиента или от трето лице, или са увредени, вследствие проявена небрежност на клиента или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на продукта.
Формулярът за връщане, рекламации, и замяна трябва да е получен от Vivasan.BG в писмен или електронен вид в 14-дневен срок от датата на получаването на продуктите при видими дефекти и в 2-месечен срок от датата на откриване на дефекта за продукти със скрити дефекти. Във формуляра клиента отбелязва детайлите на рекламираните продукти, причините за рекламация, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията – безплатно извършване на ремонт, замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното, или възстановяване на платената при покупката сума.
Привеждането на продуктите в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента. Той не дължи разходи за връщането или замяната, както и разходи, свързани с ремонта на продуктите. В случай, че Vivasan.BG не успее да набави рекламираните продукти за замяна, същият се задължава да уведоми Потребителя и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането на стоката.
За всяка рекламация, предявена в срок и по описания по-горе ред Vivasan.BG изпраща информиращ имейл (потвърждение) за приемане на рекламацията. Замяната или връщане на продуктите, предмет на рекламацията, както срокa и начина за възстановяване на получените суми се извършва по реда на Раздел I: Условия за връщане.
vivasan

Нашите производители

За всички които се грижат за здравето си и поддържат естествената си красота.️ Фирма VIVASAN е изключителен представител на швейцарски заводи в България.
Cosval
Dr. Dünner
Elixan Aromatica
GelPell
Swifiss
Oswald